Gunnar Söderberg

Välkommen!

Gunnar Söderberg

Föreläsare - Författare - Moderator

Vem är Gunnar

Gunnar är en uppskattad föreläsare som med en bakgrund i att hjälpt chefer och grupper att utvecklas och lyfta, nu mer jobbar heltid med att få organisationer och människor att växa. 

Akademiskt är Gunnar kommunikatör, men har sedan kommit att jobba som chef, med karriärrådgivning, arbetsrätt, grupputveckling och främst med människor. 

Namn: Gunnar Söderberg

Adress: Sockerbagaregatan 14

Telefon: +46 739 65 98 38

Email: gunnar@gunnarsoderberg.se

Exempel på föreläsningar

Bäst blir det alltid när vi kan hinna prata om vad ni behöver och tillsammans kan hitta en mix. Men för att ha någonstans att börja är det här de vanligaste ämnena som jag kommer in i bilden och hjälper till med.

Spelregler

Gameification på svenska

Vad har ni för regler på er arbetsplats? Hur spelar ni bäst med dem? Och vad händer när du lägger till nya regler? Även en spelteknisk vinkling på hur du använder MBL och LAS som bra verktyg istället för begränsningar och hur det kan stödja produktivitet och arbetsglädje.

Framgångsrecept


Med utgång från boken Trevligare människa

Det kan handla om personlig framgång eller att nå omöjliga mål tillsammans. I grunden så pratar vi hur man får ett framgångsrikt klimat kring varje person.

Lugn

Om att hantera stress

För att hantera stress är det bästa vi kan fokusera på hur vi hanterar vårt lugn. Från tekniker för när det är stressigt, till hur man undviker att det blir det. Föreläsningen förankrar arbetsrättsligt i Arbetsmiljölagen och AFS 2015:4 OSA.

Det perfekta mötet


En ram för ett lyckat event

Skillnaden med att VD presenterar något och att man har en professionell moderator och konferencier kan vara jättestor, pröva om det kan bli en bättre dag med rätt värd på scenen.

Rätt mental träning

Vad kan du egentligen träna?

En genomgång av vad du kan träna mentalt, vad du kan pröva att träna och hur du tränar det som du vill träna på bästa sätt.

Sociala arbetsmiljö

Hur du skapar en underbar arbetsplats

Hur man skapar en härlig arbetsmiljö och stärker både gruppen och dig själv! Du får verktyg från hur man kan jobba med synliga och osynliga regler, så att det ger rätt resultat, till hur man bygger en kreativ och produktiv atmosfär där uppsägningar, sjukskrivningar och arbetstid minskar, men resultatet förbättras. Vi tittar på hur man kan översätta gamification även till lekifikation och varför både lek och spel behövs.